PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

Protipožární dveře jsou dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů, kouře a tepelného toku. Protipožární dveře se dělí do skupin podle požární odolnosti. Požární odolnost je časový úsek, po který odolávají plamenům a vysokým teplotám. Tento časový úsek se uvádí v minutách 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180.

Používají se především jako vstupní dveře do bytů, rodinných domů, u interiérových dveří, v hotelích, garážích, sklepích, nemocnicích, skladech apod.

Požární úzávěry se z hlediska kritérií požární odolnosti dělí na:

  • EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené   od požáru
  • EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota
  • S - bránící průniku kouře

Konstrukce protipožárních dveří se dělí na:

  • DP1 - konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr
  • DP2 - požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
  • DP3 - dřevěný požární uzávěr

EI30-C DP3 = dveře bránící šíření požáru s hodnotou požární odolnosti 30 minut osazené dveřním samozavíračem vyrobené z hořlavých materiálů
EW30-C DP3 = dveře omezující šíření požáru s hodnotou požární odolnosti 30 minut osazené dveřním samozavíračem vyrobené z hořlavých materiálů

   ImageImage  ​