BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře se řadí do bezpečnostních tříd podle evropské normy ČSN EN 1627.

2. bezpečnostní třída (RC 2)

 •  základní stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení (kopání, zdvihání s použitím šroubováku, kleští, kladiva, struny ....)
 • základní odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

3. bezpečnostní třída (RC 3)

 • vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení (jako u BT 2 + použití delšího šroubováku, páčidla a ruční mechanickou  vrtačkou
 • vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

4. bezpečnostní třída (RC 4)

 • velmi vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení (jako u BT 3) + použití sekery, pily,  težkévo kladiva, nůžek na plech, vrtačky
 • velmi vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

Protihlukový uzávěr (akustická izolace)

Protihlukový uzávěr udává úroveň hluku, který neprostoupí přes bezpečnostní dveře.

 • 37 dB – hluk neprostoupí přes dveře při úrovni 37 dB
 • 39 dB - hluk neprostoupí přes dveře při úrovni 39 dB
 • 42 dB - hluk neprostoupí přes dveře při úrovni 42 dB
 • 43 dB - hluk neprostoupí přes dveře při úrovni 43 dB

Požární odolnost

Vyjadřuje minimální dobu, po kterou bezpečnostní dveře odolávají požáru. Protipožární bezpečnostní dveře zabraňují prostupu horkých plynů, vytvářejí tepelnou bariéru a ochraňují osoby v blízkosti ohně a tepla.

 • 30 min - dveře odolávají ohni a tepelnému záření po dobu 30 minut
 • 60 min - dveře odolávají ohni a tepelnému záření po dobu 60 minut
 • 90 min - dveře odolávají ohni a tepelnému záření po dobu 90 minut

Bezpečnostní dveře - umístění

do interiéru - do bytů a kanceláří uvnitř budovy (jako výplň otvoru oddělující vytápěný prostor od prostoru částečně vytápěného)

do exteriéru - do domů a jiného venkovního prostředí (jako výplň otvoru oddělující vytápěný prostor od prostoru nevytápěného)                                                                                                                                                                 - nízký součinitel prostupu tepla, montáž do speciální zárubně s termoizolačním obkladem a přerušeným tepelným mostem                                                                                                                                                                                - eliminace nežádoucích teplotechnických jevů (rosení dveří a zárubně v chladných měsících)