SYSTÉM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK)

 

  • Zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvoleným prostor - každá osoba odemkne pouze ty zámky,    ke kterým má přístup 
  • Snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů

 

GENERÁLNÍ KLÍČ je nadřazen ostatním klíčům a jako jediný odemkne všechny zámky v systému.

HLAVNÍ KLÍČ odemkne všechny zámky určené skupiny.

VLASTNÍ KLÍČ přísluší pouze k jednomu zámku a odemkne pouze jedny konkrétní dveře.

 

 

                                          Image​                                                 

 

CENTRÁLNÍ KLÍČOVÝ SYSTÉM

  • Více různých klíčů může otevřít jednu nebo více centrálních vložek (zámků)